ایموجی قلب سیاه

بسم الله الرحمن الرحیم

🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤


مدیر سایتAbout 4 minایموجی نماد هاقلب سیاهایموجی قلب سیاهایموجی قلب مشکیمعنی ایموجی 🖤🖤🖤Black Heart Emoji
ایموجی علامت بی نهایت

بسم الله الرحمن الرحیم

علامت بی نهایت Infinity Emoji در علم ریاضی برای نمایش مفهوم بی نهایت کاربرد دارد . در هندسهٔ این شکل لمنیسکت (به انگلیسی: Lemniscate) می گویند. این شکل مدلی از نمایش عدد ۱۰۰۰ در عددنویسی رومی باشد. (در اصل به صورت CIƆ )


مدیر سایتAbout 5 minایموجی نماد هااستیکر بی نهایتایموجی بی نهایتایموجی علامت بی نهایتمعنی ایموجی ♾️♾️♾️ Infinity Emojiعلامت بی نهایت در کیبوردعلامت بی نهایتعلامت بینهایت در کیبورد
ایموجی قلب بنفش

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی قلب بنفش یکی از ایموجی هایی است که روند استفاده از آن در این سالها صعودی بوده است، معنای این ایموجی در فرهنگ های گوناگون متفاوت است. در ادامه این مطلب معنای ایموجی قلب بنفش را مرور میکنیم.


مدیر سایتAbout 4 minایموجی نماد هاقلب بنفشایموجی قلب بنفشایموجی بنفشمعنی ایموجی 💜💜معنی 💜
ایموجی تیک

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی تیک در بعضی از سیستم عامل ها به رنگ سیاه و در بعضی دیگر به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

این ایموجی یکی از پرکاربرد ترین ایموجی ها در سراسر جهان است و در همه کشور ها معنای تائید کردن دارد.

ایموجی تیک
ایموجی تیک

مدیر سایتAbout 3 minایموجی نماد هاقلب تیکایموجی قلب تیکایموجی تیکمعنی ایموجی ✔️✔️
ایموجی حرف M

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی حرف m یکی از ایموجی های کم کاربرد می‌باشد.

معنی ایموجی حرف m

این ایموجی در سراسر دنیا به ایستگاه مترو اشاره دارد و معمولا در کنار آن ایموجی قطار هم استفاده می‌شود.

انگلیسی:

  • Ⓜ️ Circled M Emoji
  • M Emoji
Circled M Emoji
Circled M Emoji

مدیر سایتAbout 4 minایموجی نماد هاحرف mایموجی حرف m انگلیسیایموجی mمعنی ایموجی mⓂ︎
ایموجی صلیب

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی صلیب برای اشاره به نماد صلیب و دین مسیحیت کاربرد دارد، این ایموجی در میان پیروان دین مسیحیت رایج است.

ایموجی صلیب یعنی چه؟

بنابر باور پیروان دین مسیحیت حضرت عیسی علیه السلام توسط یهودیان ساکن در فلسطین به صلیب کشیده شده است. به همین دلیل صلیب به عنوان نماد مظلومیت حضرت مسیح در میان مسیحیان جایگاه ویژه ای دارد.


مدیر سایتAbout 3 minایموجی نماد هاایموجی صلیبصلیب✝️
ایموجی قلب آبی

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی آبی یکی از ایموجی های پرکاربرد می‌باشد، معانی زیادی برای این ایموجی مطرح می‌باشد.

💙 💙 💙 💙 💙


مدیر سایتAbout 2 minایموجی نماد هاقلب آبیایموجی قلب آبیایموجی آبیمعنی ایموجی 💙💙
ایموجی نماد یورو

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی یورو هنوز به صورت رسمی توسط یونیکد پذیرفته نشده است به همین دلیل در اکثر سیستم عامل ها به صورت کاراکتر سیاه نمایش داده می‌شود.

€ € € € €


مدیر سایتAbout 1 minایموجی نماد هانماد یوروایموجی نماد یورونماد €
ایموجی نماد ترکیه

بسم الله الرحمن الرحیم

☪️ ☪️ ☪️ ☪️ ☪️


مدیر سایتAbout 1 minایموجی نماد هانماد ترکیهایموجی نماد ترکیهپرچم نماد ترکیه☪️ایموجی ☪️
ایموجی آرم جمهوری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

☫☫☫☫☫☫☫☫


مدیر سایتAbout 2 minایموجی نماد هاجمهوری اسلامیایموجی جمهوری اسلامیایموجی علامت جمهوری اسلامیایموجی ☫
2