ایموجی نماد ترکیه

مدیر سایتایموجی نماد هانماد ترکیهایموجی نماد ترکیهپرچم نماد ترکیه☪️ایموجی ☪️About 1 min

بسم الله الرحمن الرحیم

☪️ ☪️ ☪️ ☪️ ☪️

در موارد زیادی این نماد به عنوان اسلام نیز شناخته می‌شود.

ایموجی ترکیه

پرچم ترکیه
پرچم ترکیه
عکس پرچم ترکیه 🇹🇷
عکس پرچم ترکیه 🇹🇷
Last update:
Contributors: siamakabi