ایموجی آرم جمهوری اسلامی

مدیر سایتایموجی نماد هاجمهوری اسلامیایموجی جمهوری اسلامیایموجی علامت جمهوری اسلامیایموجی ☫About 2 min

بسم الله الرحمن الرحیم

☫☫☫☫☫☫☫☫

ایموجی جمهوری اسلامی

آرم جمهوری اسلامی یک طرح مینیمالیستی از عبارت مقدس لا اله الا الله می‌باشد. شباهت این آرم با تاج قباد دوم ساسانی و طرح های دیگر به سبب مینیمالیستی بودن طرح مطرح شده است اما طرح های مینیمالیستی به علت کم بودن جزئیات همواره با این شبهات روبرو هستند.

آرم جمهوری اسلامی
آرم جمهوری اسلامی

شورتکد ایموجی آرم جمهوری اسلامی ایران:

Codepoints
☫ U+262B

عکس آرم جمهوری اسلامی ایران

عکس آرم جمهوری اسلامی بصورت زمینه شفاف:

عکس آرم جمهوری اسلامی ایران
عکس آرم جمهوری اسلامی ایران
Last update:
Contributors: siamakabi