ایموجی پرچم آفریقای جنوبی

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت قوه مجریه: پرتوریا
 • پایتخت قوه قضائیه: بلومفونتن
 • پایتخت قوه مقننه: کیپ‌تاون
 • جمعیت: ۵۹٬۶۲۲٬۳۵۰ نفر
 • مساحت: ۱٬۲۲۱٬۰۳۷ کیلومتر مربع
 • واحد پول: رند
 • پیش شماره تلفن: 0027

مدیر سایتAbout 4 minایموجی پرچم هاآفریقای جنوبیایموجی آفریقای جنوبیپرچم آفریقای جنوبی🇿🇦ایموجی 🇿🇦
ایموجی پرچم ایسلند

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: ریکیاویک
 • مساحت: ۱۰۲٬۷۷۵ کیلومتر مربع
 • جمعیت: ۳۴۱٬۲۴۳ نفر
 • واحد پول: کرونای ایسلند
 • پیش شماره تلفن: 00354
 • قاره: اروپا

🇮🇸 🇮🇸 🇮🇸 🇮🇸 🇮🇸 🇮🇸


مدیر سایتAbout 3 minایموجی پرچم هاایسلندایموجی ایسلندپرچم ایسلند🇮🇸ایموجی 🇮🇸
ایموجی پرچم سنگاپور

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: شهر سنگاپور
 • مساحت: ۷۳۳/۱ کیلومتر مربع
 • جمعیت: 5/7 میلیون نفر
 • واحد پول: دلار سنگاپور
 • پیش شماره تلفن: 0065
 • قاره: آسیا

🇸🇬 🇸🇬 🇸🇬 🇸🇬 🇸🇬 🇸🇬 🇸🇬


مدیر سایتAbout 3 minایموجی پرچم هاسنگاپورایموجی سنگاپورپرچم سنگاپور🇸🇬ایموجی 🇸🇬
ایموجی پرچم نروژ

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: اسلو
 • جمعیت: ۵٬۴۸۸٬۹۸۴ نفر
 • مساحت: ۳۸۵٬۱۷۸ کیلومتر مربع
 • واحد پول: کرون
 • پیش شماره تلفن: 0047
 • قاره: اروپا

🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴


مدیر سایتAbout 3 minایموجی پرچم هانروژایموجی نروژپرچم نروژ🇳🇴ایموجی 🇳🇴
ایموجی پرچم قزاقستان

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: آستانه
 • مساحت: ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ کیلومتر مربع
 • جمعیت: 19٬255٬000 نفر
 • پیش شماره تلفن: 007
 • واحد پول: تنگه قزاقستان

🇰🇿 🇰🇿 🇰🇿 🇰🇿 🇰🇿 🇰🇿


مدیر سایتAbout 3 minایموجی پرچم هاقزاقستانایموجی قزاقستانپرچم قزاقستان🇰🇿
ایموجی پرچم سوئد

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: استکهلم
 • مساحت: ۴۵۰٫۲۹۵ کیلومتر مربع
 • جمعیت: ۱۰٬۳۵۲٬۳۹۰ نفر
 • واحد پول: کرون سوئد
 • پیش شماره تلفن سوئد: 0046

ایموجی سوئد

🇸🇪 Flag: Sweden Emoji

🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪


مدیر سایتAbout 4 minایموجی پرچم هاسوئدایموجی سوئدپرچم سوئد🇸🇪ایموجی 🇸🇪
ایموجی پرچم لهستان

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: کرکوس-ورشو
 • مساحت: ۳۱۲٬۶۹۶ کیلومتر مربع
 • جمعیت: ۳۷٬۷۳۲٬۸۴۹ نفر
 • واحد پول: زلوتی لهستان
 • پیش شماره تلفن: 0048

ایموجی لهستان

پرچم لهستان از یک نوار قرمز در پایین و یک نوار سفید در بالا تشکیل شده است.


مدیر سایتAbout 2 minایموجی پرچم هالهستانایموجی لهستانپرچم لهستانایموجی 🇵🇱
ایموجی پرچم عراق

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: بغداد
 • واحد پول: دینار
 • مساحت: ۴۳۷٬۰۷۲ کیلومتر
 • جمعیت: 37.2 میلیون نفر
 • پیش شماره تلفن: 00964

🇮🇶 🇮🇶 🇮🇶 🇮🇶 🇮🇶 🇮🇶


مدیر سایتAbout 3 minایموجی پرچم هاعراقایموجی عراقپرچم عراقایموجی 🇮🇶🇮🇶
ایموجی پرچم روسیه

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: مسکو
 • مساحت: ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۲ کیلومتر مربع
 • جمعیت: ۱۴۵٬۷۹۵٬۶۱۲ نفر
 • واحد پول: روبل
 • پیش شماره تلفن: 007

🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺


مدیر سایتAbout 4 minایموجی پرچم هاروسیهایموجی روسیهپرچم روسیهایموجی 🇷🇺🇷🇺
ایموجی پرچم اوکراین

بسم الله الرحمن الرحیم

 • پایتخت: کی‌یف
 • مساحت: ۶۰۳٬۶۲۸ کیلومتر مربع
 • جمعیت: ۴۳٬۰۹۵٬۴۴۹ نفر
 • واحد پول: هریونیا
 • پیش شماره تلفن: 00380
پرچم اوکراین
پرچم اوکراین

مدیر سایتAbout 3 minایموجی پرچم هااوکراینایموجی اوکراینپرچم اوکراینایموجی 🇺🇦🇺🇦
2
3
4