ایموجی انگشتان گره خورده

بسم الله الرحمن الرحیم

🤞 🤞 🤞 🤞 🤞 🤞


مدیر سایتAbout 3 minایموجی انسان و اعضای بدنایموجی انگشتان گره خوردهانگشتان گره خورده🤞🤞 ایموجیمعنی ایموجی 🤞Crossed Fingers Emoji
ایموجی مشت

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی مشت

ایموجی مشت به چه معناست ?

این ایموجی برای اشاره به دعوا، ضرب و شتم، عصبانیت و البته در برخی موارد توافق بین دوستان صمیمی کاربرد دارد.

انواع رنگ ایموجی مشت برای نژاد های مختلف:

  • 👊
  • 👊🏻
  • 👊🏼
  • 👊🏽
  • 👊🏾
  • 👊🏿

مدیر سایتAbout 3 minایموجی انسان و اعضای بدنایموجی مشت انسانایموجی مشت👊ایموجی 👊ایموجی مشت زدن
ایموجی زبان

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی زبان

ایموجی «زبان» به این عضو از بدن انسان اشاره دارد همچنین برای اشاره به حس چشایی و لیسیدن کاربرد دارد.

👅 👅 👅 👅 👅


مدیر سایتAbout 3 minایموجی انسان و اعضای بدنایموجی زبان انسانایموجی زبان👅ایموجی 👅ایموجی زبون
ایموجی چشم

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی چشم

ایموجی «چشم» به این عضو از بدن انسان اشاره دارد همچنین برای اشاره به بینایی و دیده شدن کاربرد دارد.

👁️ 👁️ 👁️ 👁️ 👁️ 👁️


مدیر سایتAbout 3 minایموجی انسان و اعضای بدنایموجی چشم انسانایموجی چشم👁️ایموجی 👁️ایموجی تک چشم
ایموجی دماغ

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی دماغ

ایموجی «دماغ / بینی» به این عضو از بدن انسان اشاره دارد همچنین برای اشاره به حس بویایی و بوییدن کاربرد دارد.

👃 👃 👃 👃 👃


مدیر سایتAbout 2 minایموجی انسان و اعضای بدنایموجی دماغ انسانایموجی دماغ👃ایموجی 👃ایموجی بینی
ایموجی قلب واقعی

بسم الله الرحمن الرحیم

این ایموجی در تاریخ 10 مارس 2020 به تائید یونیکد رسید و در سیستم عامل های رایج قابل نمایش شد.

معمولا برای اشاره به قلب و حس هیجان از این ایموجی استفاده می‌شود.

🫀 Anatomical Heart

ایموجی قلب انسان

قلب انسان
قلب انسان

مدیر سایتAbout 3 minایموجی انسان و اعضای بدنایموجی قلب انسانایموجی قلبقلب واقعی انسانایموجی 🫀
ایموجی گوش

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی گوش انسان

این موجی به گوش و شنوایی انسان اشاره دارد و جزء ایموجی های کم کاربرد می‌باشد.

👂 👂 👂 👂 👂


مدیر سایتAbout 2 minایموجی انسان و اعضای بدنایموجی گوش انسانایموجی گوش👂ایموجی 👂ایموجی شنیدن