ایموجی نماد یورو

مدیر سایتایموجی نماد هانماد یوروایموجی نماد یورونماد €About 1 min

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی یورو هنوز به صورت رسمی توسط یونیکد پذیرفته نشده است به همین دلیل در اکثر سیستم عامل ها به صورت کاراکتر سیاه نمایش داده می‌شود.

€ € € € €


ایموجی یورو
ایموجی یورو

ایموجی جایگزین:

ایموجی اسکناس یورو

Last update:
Contributors: siamakabi