ایموجی باتری

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی باتری برای اشاره به شارژ باتری گوشی و مسائل مربوط به آن کاربرد دارد.

کپی کردن ایموجی باتری

🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 🔋


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاباتریعکس ایموجی باتریemoji 🔋🔋ایموجی 🔋emoji battery
ایموجی اسکناس یورو

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی اسکناس یورو، به عنوان نماد واحد پول اتحادیه اروپا در فضای مجازی کاربرد دارد.

این ایموجی به صورت عمومی به شکل اسکناس سبز رنگ با علامت یورو در وسط آن نمایش داده می‌شود اما سیستم عامل های بروز اسکناس یورو با جزئیات زیاد را جایگزین کرده اند.

💶 💶 💶 💶 💶


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیااسکناس یوروعکس ایموجی اسکناس یوروایموجی 💶
ایموجی سردیس موآی

بسم الله الرحمن الرحیم

معنی ایموجی سردیس موآی (مجسمه موآی):

 • ابلهی
 • حماقت
 • سبک مغزی
 • سفاهت
 • کم خردی
 • نادانی
 • بی خردی
 • بی عقلی
 • خریت
 • مشنگ بودن
 • بلاهت

مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاسردیس موآیعکس ایموجی سردیس موآی🗿ایموجی 🗿
ایموجی شمع

بسم الله الرحمن الرحیم

🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️


مدیر سایتAbout 3 minایموجی اشیاشمععکس ایموجی شمع🕯️ایموجی 🕯️
ایموجی اشیا

بسم الله الرحمن الرحیم در این بخش به معرفی ایموجی اشیا میپردازیم.

ایموجی اشیا


مدیر سایتLess than 1 minuteایموجی اشیا
ایموجی تسبیح

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی تسبیح

ایموجی تسبیح در دسته ایموجی های اشیا قرار دارد، این ایموجی برای ابراز احساسات معنوی بخصوص عبادت خداوند کاربرد دارد.

📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿

کد نوع کد
U+1F4FF :کدپوینت
F09F93BF :utf-8
ALT+128255 decimal

مدیر سایتAbout 2 minایموجی اشیاتسبیحعکس ایموجی تسبیح