ایموجی باتری

مدیر سایتایموجی اشیاباتریعکس ایموجی باتریemoji 🔋🔋ایموجی 🔋emoji batteryAbout 3 min

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی باتری برای اشاره به شارژ باتری گوشی و مسائل مربوط به آن کاربرد دارد.

کپی کردن ایموجی باتری

🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 🔋

این ایموجی از سال 2010 از سوی یونیکد پذیرفته شد اما از سال 2015 به عنوان یک ایموجی در سیستم عامل های گوناگون استفاده شده است.

emoji battery
emoji battery

عکس ایموجی باتری

emoji battery status
emoji battery status
ایموجی باتری
ایموجی باتری
ایموجی شارژ باتری
ایموجی شارژ باتری

شورتکد ایموجی باتری

Shortcode (Discord):

:battery:

Shortcode (Slack):

:battery:

HTML Dec:

🔋

HTML Hex:

🔋

PHP & Ruby:

\u{1F50B}

URL Escape Code:

%F0%9F%94%8B
Last update:
Contributors: siamakabi