ایموجی قلب زرد

مدیر سایتایموجی نماد هاقلب زردایموجی قلب زردایموجی زردمعنی ایموجی 💛💛About 3 min

بسم الله الرحمن الرحیم

قلب زرد یا طلایی از ایموجی های بسیار کم کاربرد است که در فرهنگ ما معنای خاصی نمیدهد اما در سایر فرهنگ ها دارای معانی مختلفی است.

عکس قلب زرد
عکس قلب زرد

معانی قلب زرد :

  • عشق جدید
  • پیدا شدن امید جدید در زندگی
  • شادی و دوستی
  • خلوص
  • قدرت و علاقه
  • تازه بودن
  • فصل بهار
  • جوانی

حداقل نسخه سیستم عامل برای نمایش ایموجی قلب زرد:

on Android 4.4.

ایموجی قلب زرد

💛💛💛💛💛💛

شورتکد ایموجی قلب زرد

برای نمایش ایموجی قلب زرد میتوان از شورتکد های زیر استفاده کرد:

💛 #1 BF Snapchat
💛 Gold Heart
Apple Name
💛 Yellow Heart
Codepoints
💛 U+1F49B
Shortcodes
:yellow_heart: (Discord, Github, Slack, Emojipedia)
عکس قلب زرد
عکس قلب زرد

منبع: مجله نورگرامopen in new window

Last update:
Contributors: siamakabi