ایموجی پرچم لبنان

مدیر سایتایموجی پرچم هالبنانایموجی لبنانپرچم لبنانAbout 2 min

بسم الله الرحمن الرحیم

ایموجی لبنان

پرچم لبنان از سه رنگ: قرمز، سفید و سبز تشکیل شده است. دو نوار قرمز در بالا و پایین و یک نوار سفید در وسط آن قرار دارد.

نماد درخت سرو در میانه این پرچم نشان از سرسبزی این کشور دارد. رنگ قرمز نماد خون شهدا و رنگ سفید نماد پاکی مردم این سرزمین است.

طرح این پرچم از ۷ دسامبر ۱۹۴۳ تاکنون بدون تغییر ثابت مانده است.

🇱🇧 🇱🇧 🇱🇧 🇱🇧 🇱🇧 🇱🇧 🇱🇧 🇱🇧 🇱🇧

Flag of Lebanon

شورتکد ایموجی پرچم لبنان:

:flag_lb: (Discord)
:flag-lb: (Slack)
:lebanon: (Github)
:flag_lebanon: (Emojipedia)

عکس پرچم لبنان

عکس پرچم لبنان
عکس پرچم لبنان

Last update:
Contributors: siamakabi